...er is maar 1 Mij en dat ben jij!!

Jeugdprofessional

Nieuw!!!

1Mij start in juni 2024 als zelfstandige kindbehartiger

Wil je nu alvast weten wat mijn werk precies inhoudt en of ik voor jou ook iets kan betekenen?
Zoek dan contact via het contactformulier op de site.

Even in het heel kort…

De kindbehartiger is een professionele belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie.

De kindbehartiger richt zich op kinderen van wie de ouders in een scheidingssituatie zitten (basistraject) of die als gevolg van de scheiding het contact met één van de ouders is verloren (hersteltraject)
De kinderen staan centraal!

Doelen van het basistraject:

Duur van het basistraject: ongeveer 3 tot 6 maanden.

Doelen van het hersteltraject:

Duur van het hersteltraject: ongeveer 6 tot 9 maanden.

De kindbehartiger luistert aandachtig naar kinderen, zet zich in om hetgeen kinderen zeggen en bedoelen op de juiste wijze terug te koppelen richting hun ouders, overige belanghebbenden en waar nodig het juridische speelveld.

De kindbehartiger werkt met verschillende - bij de leeftijd van het kind passende - (spel)methodieken en geeft ouders en kinderen psycho-educatie over scheidingsgerelateerde zaken en problemen. 

 

Sarie Stouwdam
Hoop Verlener

Jeugdprofessional

info@1mij.nl